Arbejdsmiljøkoordinatorer

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere:

 • Den arbejdsmiljømæssige planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden.
  • God dialog til bygge og sikkerhedsmøder fremmer en god planlægning.
 • Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem entreprenørerne, herunder entreprenører der efterfølger hinanden på byggepladsen.
 • De konkrete aktiviteter på byggepladsen, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker.
 • At entreprenørerne anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde.
 • At entreprenørerne anvender plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når det er påkrævet.
  • At denne gennemlæses ved opstart af job på byggepladsen.
 • Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne.
  • Synlig ledelse og deres tilstede værelse.

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal løbende og i nødvendig omfang kontrollere:

 • At aftaler vedrørende fællesområder og sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder bliver overholdt.
  • God dialog i mellem alle parter skaber et godt arbejdsmiljø!
 • At beslutninger på sikkerhedsmøderne og sikkerhedsrunderinger bliver ført ud i livet som aftalt og overholdt (store byggepladser).
  • Stiller gerneralt også store krav til virksomhedernes egen sikkerhedsorganisation.
  • Gerne deltagelse fra en aktiv AMR samt ledelsen der går forrest.
 • At kun personer eller byggeherre som har arbejde, tilsyn, rådgivning eller Conm opgaver får adgang til byggepladsen.
 • At udenlandsk arbejdskraft er registreret i evt. RUT register.
 • At AT´s vejledninger overholdes.

Desuden skal arbejdsmiljøkoordinator (B):

 • Ajourføre PSS (store pladser eller ved særligt farligt arbejde).
  • Opdateres løbende.
 • Være personligt tilstede på byggepladsen efter nærmere aftale med bygheren.
  • Deltid/fuldtids alt efter pladsens størrelse.

På store byggepladser har arbejdsmiljøkoordinator (B) nogle særlige opgaver:

 • Gennemføre opstartsmøder med alle entreprenører, der skal udføre arbejder på pladsen.
  • Få tilsendt APV samt evt. risikovurderingsskema tidligt i forløbet.
 • Foretage sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag sammen med repræsentanter fra entreprenørerne på byggepladsen.
  • Meget gerne hverdag for at sikre en højt sikkerheds niveau.
 • Afholde sikkerhedsmøder med alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer mindst hver 14. dag.
  • Skrive referater heraf og sende ud.

Vi leverer kompetente og veluddannede medarbejdere indenfor fagområderne.

Ring uforpligtende til os på tlf. 70 25 17 00, og hør hvad vi kan tilbyde af hjælp og løsninger.

Certifikater / Godkendelser

Kontakt os

Skriv til os, og vi ringer dig op hurtigst muligt, alle hverdage mellem 7 – 17.
Ved akutte tilfælde ring på tlf. 70 25 17 00.